Návrh Dodatku č.8 k VZN č. 2/2013Vrátiť sa na hlavnú stránku
Popis: 
Návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013
Dátum: 
streda, 27. november 2019