Vývoz separovaného odpadu Vrátiť sa na hlavnú stránku

Vývoz papiera - pondelok 6.3.2023, sklo - štvrtok 9.3.2023, plasty - pondelok 20.3.2023.

Na základe už predom avizovaných zmien, sa od 1.3.2023 v našej obci mení systém separovania papiera. Papier sa bude zbierať po domácnostiach, podobne ako plasty. Z tohto dôvodu boli 1100 l nádoby na papier, ktoré boli umiestnené v obci, zrušené. Každá domácnosť dostane vrece, ktoré si môže vyzdvihnúť na obecnom úrade v čase úradných hodín. Presné termíny vývozu papiera budú zverejňované na internetovej stránke a informačných tabuliach obce. Vyhlásené budú aj v miestnom rozhlase.