15
02
2019
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Kvačany...
28
01
2019
Oznámenie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné...
03
01
2019
Upozorňujeme občanov, že podať žiadosti na úľavy na daniach /poplatok za...
28
12
2018
04. január 201901. február 201901. marec 201929. marec 201926. apríl...
29
10
2018
Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie...
18
12
2013
Každú sobotu v čase od 08,00 do 12,00 h sa bude preberať...