Verejná vyhláška - Program starostlivosti o Chránené vtáčie územieVrátiť sa na hlavnú stránku

Verejná vyhláška - Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Chočské vrchy na roky 2019-2048 a zaslanie záznamov z prerokovania a oboznámenie vlastníkov, správcov/nájomcov dotknutých pozemkov, dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy s vyhodnotením ich pripomienok.