Upozorňujeme občanov, že podať žiadosti na úľavy na daniach /poplatok za komunálny odpad a daň z nehnuteľností/ je potrebné písomne každý rok.