Ukrajina - informácie Vrátiť sa na hlavnú stránku

Na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie Vládou SR uznesením č. 142 z 26. februára 2022 na celom území SR sa zasielajú denné situačné správy v súvislosti s utečencami z Ukrajiny. Z tohoto dôvodu Vás žiadame o nahlasovanie informácií o počte ubytovaných azylantov (dospelí, deti) denne do 13:00 hod. na Obecný úrad v Kvačanoch na tel. číslo 044/5597597.  

Vzory zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencov, čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k zmluve a ostatné povinné dokumenty: