Ukrajina - informácie Vrátiť sa na hlavnú stránku

AKTUALIZOVANÉ v súlade s novým nariadením vlády č. 218/2022 zo dňa 21. júna 2022.

UPOZORNENIE: Vzhľadom na aktuálne nariadenie vlády č. 218/2022, ktorým vláda predĺžila možnosť poskytovania príspevku za ubytovanie odídencov, ubytovatelia, ktorí majú s odídencami podpísanú zmluvu do 30. júna 2022, sú povinní podpísať dodatok k nej, resp. uzavrieť novú zmluvu, a to konca júna 2022 a následne ju do 8. júla 2022 predložiť obci spolu s výkazom o počte nocí, počas ktorých poskytli ubytovanie. Zmluvy uzatvorené na dobu dlhšiu ako do konca júna 2022 zostávajú v platnosti. 

Zároveň upozorňujeme ubytovateľov, že Ministerstvo vnútra SR k 23.06.2022 aktualizovalo vzor výkazov o výške príspevku za ubytovanie. Aktualizované výkazy, ako aj všetky ostatné tlačivá, nájdete TU.

Na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie Vládou SR uznesením č. 142 z 26. februára 2022 na celom území SR sa zasielajú denné situačné správy v súvislosti s utečencami z Ukrajiny. Z tohoto dôvodu Vás žiadame o nahlasovanie informácií o počte ubytovaných azylantov (dospelí, deti) každý piatok do 12:00 hod. na Obecný úrad v Kvačanoch na tel. číslo 044/5597597.