rušenie hrobových miestVrátiť sa na hlavnú stránku

Na základe VZN obce Kvačany č. 1/2011, ktoré rieši prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Kvačany a zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z., oznamujeme občanom, že od 6. júna 2022 budú na cintoríne v Kvačanoch zrušené hrobové miesta, na ktoré nie je uzatvorená nájomná zmluva a boli na nich umiestnené upozornenia už od roku 2017. Zároveň žiadame občanov, ktorí písomne požiadali na obecnom úrade o zrušenie hrobového miesta, aby toto v stanovených mesiacoch zrušili. V spomínanom čase bude na cintoríne v Kvačanoch pristavený kontajner na stavebný odpad z odstránených hrobových miest.