11
11
2018
VÝSLEDKY VOLIEBpre voľby starostu obce a poslancov Obecného...
29
10
2018
Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie...
10
10
2018
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Kvačany...
12
12
2017
 05. január 2018  02. február 2018 02. marec 2018...
06
12
2017
Upozorňujeme občanov, že podať žiadosti na úľavy na daniach /poplatok za...
18
12
2013
Každú sobotu v čase od 08,00 do 12,00 h sa bude preberať...