Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územieVrátiť sa na hlavnú stránku