OZNAM O ZMENE SEPAROVANIA PLASTOV V OBCI KVAČANYVrátiť sa na hlavnú stránku

Na základe dohody s firmou ENVI-PAK sa v našej obci mení od 1.6.2020 systém separovania plastov. Z tohto dôvodu obec zabezpečila bezplatne, do každého rodinného domu, kde je nahlásený trvalý pobyt, jednu 120 l nádobu na plasty. Vývoz plastov bude uskutočňovaný 1x do mesiaca. Presný termín bude zverejňovaný na internetovej stránke a informačných tabuliach obce. Vyhlásený bude aj v miestnom rozhlase. Na vývoz plastov nebude potrebné označenie nádoby žetónom. Pri zbere plastov, budú firmou ENVI-PAK vykonávané náhodné kontroly. V prípade, že sa v nádobe bude nachádzať odpad, ktorý tam nepatrí, nádoba nebude vysypaná.

1100 l nádoby na plasty, ktoré sú umiestnené v obci, budú ZRUŠENÉ !!!

Nádoby na separovanie plastov budú vydávané na obecnom úrade od pondelka 25.5.2020 do piatku 29.5.2020 v čase úradných hodín po podpise Zmluvy o výpožičke. Preto prosíme o prebratie nádoby občanov starších ako 18. rokov.

Úradné hodiny:          pondelok 7,00 – 15,00 hod

            streda 7,00 – 17,00 hod

            piatok 7,00 – 12,30 hod

Bytové domy obdržia 1100 l nádobu priebežne. Prosíme len správcu bytového domu o podpísanie Zmluvy o výpožičke.