11
11
2019
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 o nájme nebytových priestorov vo...
06
11
2019
http://www.kvacanylm.sk/stranky/volby-do-narodnej-rady-slovenskej
26
09
2019
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš zasiela...
16
09
2019
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Kvačany...
06
08
2019
NESÚĎTE SA, DOHODNITE SA.Mediácia - mimosúdne riešenie sporov v súlade so...
03
01
2019
Upozorňujeme občanov, že podať žiadosti na úľavy na daniach /poplatok za...
28
12
2018
04. január 201901. február 201901. marec 201929. marec 201926. apríl...
18
12
2013
Každú sobotu v čase od 08,00 do 12,00 h sa bude preberať...