Orálna vakcinácia líšok proti besnoteVrátiť sa na hlavnú stránku

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase od 8.10.-21.10.2018 bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote.