Návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Liptovský MikulášVrátiť sa na hlavnú stránku

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Lipotvský Mikuláš 1.