Hľadáme záujemcov o meranie radónu v ovzduší rodinných domov Vrátiť sa na hlavnú stránku
Úradom verejného zdravotníctva nám bol zaslaný na zverejnenie informačný materiál tykajúci sa radónu a zdravia obyvateľstva.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie predstavuje radón po fajčení druhé najväčšie riziko vzniku rakoviny pľúc.

Viac info na www.uvzsr.sk, www.vzbb.sk alebo na radon@uvzsr.sk.

 

Príloha: