Novootvorená poradňa Národného projektu (BDP) v Liptovskom Mikuláši pod záštitou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky predstavavuje národný projekt ,,Bezplatné dlhové poradenstvo“ (www.pomahamedlznikom.sk). Dlhové poradne boli vytvorené s cieľom pomôcť ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov. Ponúkajú poradenstvo ekonomické, právne a psychologické.