Závery zo zasadnutia Krízového štábu Okresného úradu Liptovský Mikuláš - informácia

          Vzhľadom k neustále sa zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v okrese Liptovský Mikuláš dňa 1. októbra 2020 sa uskutočnilo zasadnutie krízového štábu Okresného úradu Liptovský Mikuláš.

         Na základe prijatých opatrení Vás chceme požiadať o informovanie verejnosti dostupnými informačnými prostriedkami, že Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš požaduje pred absolvovaním plánovaného operačného zákroku okrem klasických predoperačných vyšetrení priniesť so sebou aj potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19.

        Zároveň Vás upozorňujeme, že okres Liptovský Mikuláš od 1. októbra 2020 je zaradený podľa korona semaforu do červenej zóny.

         Po zhodnotení epidemiologickej situácie v okrese neodporúčame organizovať hromadné podujatie pre seniorov v akomkoľvek počte. Obyvateľstvu odporúčame prehodnotiť organizovanie rodinných osláv, posedení, nakoľko je tu predpoklad zvýšeného rizika komunitného šírenia tejto choroby.

                                                   Ing. Jozef Repaský, prednosta okresného úradu a predseda krízového štábu                                                         

Príloha: