12
12
2019
V dňoch od 23.12.2019 /pondelok/ až do 02.01.2020...
09
12
2019
03. január 202031. január 202028. február 202027. marec 202024. apríl...
27
11
2019
Návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a...
06
11
2019
http://www.kvacanylm.sk/stranky/volby-do-narodnej-rady-slovenskej
26
09
2019
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš zasiela...
16
09
2019
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Kvačany...
06
08
2019
NESÚĎTE SA, DOHODNITE SA.Mediácia - mimosúdne riešenie sporov v súlade so...
03
01
2019
Upozorňujeme občanov, že podať žiadosti na úľavy na daniach /poplatok za...
18
12
2013
Každú sobotu v čase od 08,00 do 12,00 h sa bude preberať...