10
10
2018
Z dôvodu školenia bude obecný úrad v čase od pondelka 15.10.2018 do piatka...
10
10
2018
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Kvačany...
01
10
2018
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že...
12
12
2017
 05. január 2018  02. február 2018 02. marec 2018...
06
12
2017
Upozorňujeme občanov, že podať žiadosti na úľavy na daniach /poplatok za...
18
12
2013
Každú sobotu v čase od 08,00 do 12,00 h sa bude preberať...