28
07
2022
Vývoz plastov - utorok 27.9.2022, sklo - 26.9.2022.
27
07
2022
Bližšie informácie: http://www.kvacanylm.sk/stranky/volby
26
07
2022
Žilinský samosprávny kraj ako príslušný orgán územného plánovania v súlade...
25
07
2022
Novootvorená poradňa Národného projektu (BDP) v Liptovskom Mikuláši...
24
06
2022
AKTUALIZOVANÉ v súlade s novým nariadením vlády č. 218/2022...
06
05
2022
Na základe VZN obce Kvačany č. 1/2011, ktoré rieši prevádzkový poriadok...
11
03
2022
Upozornenie pre chovateľov ošípaných a pre ostatnú verejnosť - africký mor...
14
02
2022
Vážení zákazníci,na základe Rozhodnutia číslo 0012/2022/V vydaného Úradom...
20
01
2022
Vážení občania,spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami...
01
12
2021
Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o očkovanie, že očkovanie bude...
09
12
2020
Upozorňujeme občanov, že podať žiadosti na úľavy na daniach /poplatok za...
09
12
2019
Každú sobotu, v čase od 08,00 do 12,00 h, sa bude preberať...
06
08
2019
NESÚĎTE SA, DOHODNITE SA.Mediácia - mimosúdne riešenie sporov v súlade so...