Všetkým priaznivcom Kvačianskeho kotlíka oznamujeme, že po dlhšej odmlke sa bude konať opäť aj tento rok - 9.7.2022.

Príloha: